طبیعت آموزش مدرسه همکاری آموزشی برنامه

طبیعت: آموزش مدرسه همکاری آموزشی برنامه دریافت اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه ، مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه عضویت در مدارس هیات امنایی شرط معدل ندارد گفت: شهریه‌ای در مدارس هیات امنایی دریافت نمی شود بلکه هر مدرسه با توجه

الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه ، مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند

مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند/ الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه

عبارات مهم : آموزش

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه عضویت در مدارس هیات امنایی شرط معدل ندارد گفت: شهریه ای در مدارس هیات امنایی دریافت نمی شود بلکه هر مدرسه با توجه به آیتم هایی چون منطقه جغرافیایی و خدماتی که ارائه می کند هزینه ای بابت خدمات فوق برنامه دریافت می کند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر آدوسی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مهمترین توصیه راجع به مدارس هیات امنایی این است که مدیریت مدارس را به مردم بسپاریم گفت: هرجا مردم ورود می کنند تاثیر عمیق و مثبتی می گذارند و باعث رشد کمی و کیفی برنامه ها می شوند.

الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه ، مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند

وی افزود: مدارس هیات امنایی مصداق همکاری مردمی هستند. سه هزار مدرسه هیات امنایی داریم و طبق قانون اختیاراتی به مردم جهت همکاری در امور مدرسه داده شده است است.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه همکاری و حضور مردم را باید گسترش دهیم لیکن تجربه مدارس هیات امنایی موفق بوده است عنوان کرد: مدارس هیات امنایی، مدارس دولتی هستند، ولی شیوه مدیریت در آنها هیات امنایی است و هیات امنا در چارچوب مقررات آموزش و پرورش تصمیم گیری می کنند.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه عضویت در مدارس هیات امنایی شرط معدل ندارد گفت: شهریه‌ای در مدارس هیات امنایی دریافت نمی شود بلکه هر مدرسه با توجه

وی افزود: مهمترین خصیصه مدارس هیات امنایی مدیریت و همکاری مردم است که در ارتقای کیفیت آموزش و امکانات موجود در مدرسه کمک کننده است.

آدوسی با بیان اینکه به دلایل عدیده ای این مدارس رشد خوبی داشته اند گفت: با رشد حدود 20 درصدی مدارس هیات امنایی در هرسال روبروییم و این نشان دهنده استقبال مردمی هست. این مدارس مختار هستند خدمات آموزشی و پرورشی فراتر از خدمات مصوب ارائه کنند. پولی که قانون اختیار داده است مدارس از اولیاء دریافت کنند به میزان حداقلی است و نسبت به مدارس غیردولتی بسیار کمتر است.

وی راجع به شاخص های ارزشیابی مدارس هیات امنایی گفت: پیمایش ملی و کشوری راجع به کیفیت آموزش مدارس هیات امنایی انجام نشده ولی نتیجه های پژوهشی کوچک در چند مدرسه نشان می دهد که میانگین معدل ورودی دانش آموزان در مدارس دولتی 13 و در مدارس هیات امنایی 18.43 است.

الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه ، مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه شهریه ای در مدارس هیات امنایی دریافت نمی شود گفت: هر مدرسه با توجه به آیتم هایی چون منطقه جغرافیایی و خدماتی که ارائه می کند هزینه ای بابت خدمات فوق برنامه دریافت می کنند که در هر منطقه ای متفاوت هست. مدارس ابتدای سال با خانواده ها به توافق می رسند که هزینه ای دریافت کنند.

آدوسی افزود: قیمت خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در شورای شهرستان ها تصویب می شود و در سطح کشور یکسان نیست، ولی در سال گذشته میانگین گرفتیم که مشخص شد شهریه ها از ابتدایی تا پیش دانشگاهی از 500 هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان متغیر بود.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه عضویت در مدارس هیات امنایی شرط معدل ندارد گفت: شهریه‌ای در مدارس هیات امنایی دریافت نمی شود بلکه هر مدرسه با توجه

وی با بیان اینکه شکایت از مدارس هیات امنایی پایینتر از مدارس غیردولتی است عنوان کرد: ماهانه بازدیدهایی از این مدارس داریم. مدارس مسئله دار داشته ایم ولی گسترده نیست. سال گذشته 26 مدرسه متخلف از حالت هیات امنایی به حالت دولتی عادی برگشتند.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش راجع به چگونگی اطلاع اولیاء از قیمت مصوب فوق برنامه گفت: مصوبات مربوط به قیمت فوق برنامه از سوی شورای آموزش و پرورش شهرستان ها تایید و به مدارس ابلاغ می شود و پوستری تهیه شده است که مدارس موظف اند آن را به همراه مبلغ مصوب قیمت فوق برنامه در تابلوی اعلانات راه اندازی کنند.

الزام راه اندازی هزینه فوق برنامه در تابلوی اعلانات مدرسه ، مدارس هیات امنایی «شهریه» ندارند

وی با بیان اینکه جلسات هیات امنا در مدارس باید ماهانه یکبار تشکیل شود عنوان کرد: تخفیف ها و معافیت هایی جهت بعضی دانش آموزان و فرزندان فرهنگیان در مدارس هیات امنایی در نظر گرفته می شود.

آدوسی افزود: تابستان هرسال مدیر مدرسه موظف به تدوین برنامه هر سال است و باید وقت اجرا و اعتبار مورد نیاز را مشخص کند. وقت عضویت اولیاء توجیه هستند و می دانند که این خدمات از مهر ماه ارائه می شود. در واقع خدمات قبل از عضویت مشخص و اعلام می شوند.

مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدارس هیات امنایی شرط معدل ندارند و شرط همان محدوده جغرافیایی است مگر آنکه متقاضی زیاد باشد و مدرسه ناچار شود شرط معدل تعیین کند گفت: هنگامی که اسم مدارس هیات امنایی را می شنویم، شهریه به ذهنمان می آید در حالی که نرخی که می پردازند به جهت آن خدمات اضافه فوق برنامه است.

در این میان آنچه جهت ما مهم است همکاری مردم در مدرسه است و بسیار مهم است مردم که در حوزه های متفاوت تخصص دارند به کمک آموزش و پرورش بیایند و همکاری را فقط همکاری پولی ندانیم.

وی با بیان اینکه در زمینه اجرای قوانین شوراهای آموزش و پرورش و درآمد زایی استان ها، سال گذشته استان یزد اول، شهرستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران دوم و کردستان سوم بود گفت: سال گذشته شوراها توانستند 1500 میلیارد تومان درآمد داشته باشند.

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | همکاری | آموزشی | برنامه | دریافت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs